FK Stará Hlína

Úvodní stránka Historie Mladší žáci Dorost Muži Fotky Hrací plochy Aktuality Kontakty

Historie


HISTORIE ODDÍLU
Fotbalový klub Stará Hlína vznikl na ustanovující schůzi dne 11. května 1979.
Klub navázal na oddíl kopané Dynamo Nová Hlína, který zanikl začátkem šedesátých let
minulého století. Při vzniku Fotbalového klubu se ujal role hlavního organizátora
Antonín Sýkora, který dovedl přesvědčit v této době velký počet fotbalistů bydlících
ve Staré Hlíně nebo ke Staré Hlíně mající nějaký vztah. Další důležitou skutečností
byl fakt, že téměř většina hráčů byla registrována. Především šlo o Sokol Stráž n/Než.
a Jiskru Třeboň.
Velkým problémem byla skutečnost, že klub neměl žádné zázemí. Chyběla hrací
plocha i šatny. Na výstavbu potřebného zázemí byl určen prostor v zadní části obce.
Proto téměř okamžitě se začalo s výstavbou šaten a práce postupovala tak rychle,
že za tři měsíce byla akce dokončena. Hlavní hrací plocha byla upravena do současných
rozměrů a byla oseta.
V soutěžním ročníku 1980/1981 klub přijal azyl v Doubí u Třeboně a začal hrát,
tak jak určuje soutěžní řád, nejnižší soutěž. Od začátku bylo jasné, vzhledem k hráčské
kvalitě, že bude atakovat nejvyšší příčky. V prvém ročníku se umístil jako druhý. V ročníku
1981/1982 reagoval na požadavky místních příznivců a začal hrát na domácí půdě
na náhradním hřišti ve spodní části obce. Jako poslední část sportovního zařízení přišla
na řadu hrací plocha. Ta byla sice v solidním stavu a na tuto dobu patřila k nejlepším
na Třeboňsku. Její nevýhodou byl však problém se závlahou, při suchém letním počasí
docházelo k vysychání travního porostu. K radikální změně došlo po velké vodě v roce 2002.
Podařilo se nám zajistit dotaci na rekonstrukci hlavní hrací plochy. Ta byla vybavena
automatickou závlahou a oseta kvalitní hřištní travinou. Spolu s kvalitní technikou
na údržbu trávníku je výsledkem špičková hrací plocha.
V roce 2007 jsme získali dotaci na výstavbu druhé hrací plochy s umělým
trávníkem, ta opět svojí kvalitou doplňuje hlavní hrací plochu

Historii klubu sepsal jednatel klubu Jan Hrubý.


Historický snímek týmu z let osmdesátých.
Horní řada zleva: Kočka Jan, Procházka Gerhard, Šíma Vojtěch, Nalezený Antonín, Holický františek, Přibyl Karel, Bartyzal Vladimír,
Hrubý Jiří, Hrubý Jan, Kropík Zdeněk, Máca Ladislav, Šulák Antonín.
Sedící řada zleva: Máca Ladislav ml., Čurda Karel, Přibyl Petr, Kabourek Miroslav, Pfeifer Karel, Blafka Josef, Bartyzal František.


Historický snímek týmu z let sedmdesátých.
Horní řada zleva: Šašek Stanislav, Bartyzal František, Pfeifer Karel, Bartyzal Vladimír, Zvánovec Stanislav, Přibyl Karel, Hrubý Jiří.
Klečící řada zleva: Nalezený Antonín, Kabourek Miroslav, Přibyl Petr, Holický František, Blafka Josef, Šíma Vojtěch.


zpět na Úvodní stránku